fredag 3 februari 2012

Att börja

"Jag vill inte göra dig illa."
En inledningsreplik som leder rakt ner i fördärvet. Eller?

Inga kommentarer: