torsdag 24 september 2015

Karaktärsdanande brandväg inklusive kaffepausKreativt skrivande körde igång igår på Arbis. Och om jag själv får välja, och det får jag ju, så tycker jag att skrivande helst ska göras just så där - genom regelbundenheten. Alltså varje onsdag under hösten kommer jag att vara på Arbis och ägna mig åt skrivövningar och skrivprat.

Igår var det karaktärer som gällde. Som till exempel namn och då skickade jag runt boken ovan. 

Först gjorde vi en karaktär tillsammans och alla skrev om karaktären. Att ha samma karaktär ger en dynamisk typ, för det finns vissa motstridiga drag och olika detaljer i texterna.

Sen fick alla fixa en egen karaktär genom att fundera på följande frågor: Namn, ålder, nån slags kännetecken i utseendet, vad de gör - typ yrke, hur de bor och vad karaktären vill - men hindras från att få.

Det som är kul är hur mycket man får fram genom att bara svara på de där frågorna, för det krävs inte så mycket för att skapa en figur som blir mångbottnad och spännande att följa.

Och utöver det hann vi med det praktiska som presentationsrunda och kaffepaus och jag pekade ut brandvägen för det måste jag göra som lärare - frågan är bara hur jag utan lokalsinne ska kunna leda nån rätt väg ut ur byggnaden vid brandfara. Men det ska väl lösa sig.

Inga kommentarer: