fredag 30 juni 2017

En sluten ö

Åkte till Själö i Åbolands skärgård. En båtresa på två timmar. Sedan är man fyra timmar på ön. En ö som redan på 1600-talet blev en sjukhusö, först för spetälska, sedan som hospital för sinnessvaga, både män och kvinnar, och så endast kvinnor, ett sinnessjukhus, en isoleringsö för "galna" kvinnor.

Allra mest är det en vacker ö. Och kontrasten till dess historia gör just det vackra ännu mäktigare.
Bagarstugan, eller ett hus som jag övernattat i för femton år sedan.

Del av själva hospitalet, byggt på 1800-tal.

Den korsformade kyrkan.

Bevarad sjukhussäng, samt väggen med "lugnande" geometriska figurer.

Jo, jag samlade förstås på mig en hel del tankar om skrivande. Mest tänkte jag på slutna rum. Av olika slag. Skräcklitteraturens plats alltså.

Inga kommentarer: