onsdag 7 mars 2018

Skriv en dialog eller?

Det har varit himla mycket skrivkurs utan att jag sagt ett pip i form av skrivövning. Flåt. Men här kommer en i alla fall:

Skriv en dialog utan ord. Låt kroppsspråket bära allt. Kanske ser din huvudpersonen dialogen genom ett fönster, eller på avstånd i ett kafé. Av nån anledning hör hen inte vad som sägs, men kan av kropp och min avläsa saker och ting ändå.

Det handlar helt enkelt om att fundera på vad folk gör när de pratar, för prat är mer än det som sägs.

Inga kommentarer: