Skrivkurser

Mina kurser:

Från hösten 2017 inleds en Författarskola vid Västra Nylands Folkhögskola. Kursledare är jag och Monika Fagerholm.

Åbo Arbis håller jag skrivkurser, man anmäler sig under höst och vår.
De 12 snabbaste ryms med.

Det man ägnar sej åt är Kreativt skrivande, vi läser, talar och tänker kring text.

2014 avslutades kursen med höglösning ur deltagarnas texter. Under våren 2013 gav Åbo Arbis tillsammans med Helsingfors Arbis ut en antologi, Skärvor, som innehåller texter skrivna på kurserna (kontakta kansliet ifall du vill ha ett exemplar). 2012 gjordes vid Åbo Arbis en julskiva av deltagarnas sångtexter.


Jag är också handledare på den tvååriga författarutbildningen Litterärt skapande i Åbo.

Jag är gästläsare på Långholmens författarskola i Stockholm.


På Västra Nylands folkhögskola i Karis kan man gå på Kreativt skrivande den 3-5.3 och 16-18.6 2017. Kursen är öppen för alla och om man behöver så finns det också möjlighet att få logi i Karis. Mer uppgifter hittar du här.

---


Diverse kurser:

På Axxell i Helsingfors hittar man också skrivkurser. Kolla här.

Under våren kan man kolla in Hangö sommaruni som bland annat har en kurs i Kreativt skrivande i början av juni, nästan samtidigt som Hangö teaterträff, en otroligt bra kombination.

Bor man inte i Åbo utan på andra sidan vattnet så kan man leta sej fram till lämplig skrivkurs på följande länk: Hitta din skrivkurs (Sverige)

Eller gå med i en litteraturförening i Finland:
Åbolands litteraturförening
för Åbolands litteraturförening gör jag också lektörsläsning, dvs. om du är medlem i föreningen kan du anhålla om att jag läser prosa eller lyrik.
Nylands litteraturförening
Svenska Österbottens litteraturförening
Finlands svenska litteraturföreningar
Litteraturföreningarna ordnar bland annat skrivkurser samt andra bokrelaterade träffar.

Inga kommentarer: